BASES DEL CONCURS

Normes generals

 
 • El concurs està obert a músics de tots els països que no hagin complert els 35 anys a la data de registre; per als conjunts es considera l'edat mitjana dels membres.
 • Solistes i grups de cambra de Duo a Octet (màxim de 8 instruments) poden participar al concurs.
 • No es permeten improvisacions, instruments electrònics i amplificats, dos pianos i el piano preparat.
 • És possible interpretar obres per a instrument solista i acompanyat. També es permeten les transcripcions i els arranjaments. Es permet realitzar una sola peça o diverses peces, inclosos moviments individuals o fragments d’obres importants.
 • Les peces presentades a la ronda Preliminar es poden repetir a la Semifinal i a la Final, mentre que el repertori de la Semifinal i de la Final ha de ser diferent.
 • El concurs no preveu el pianista acompanyant ni el canviador de pàgines: per a tots dos, els candidats ho han de preveure.
 • Els competidors han de presentar la informació personal sol·licitada i estar al corrent del pagament de les taxes d’inscripció. La manca d'aquests pot invalidar la participació en el concurs i, posteriorment, el premi.
 • Els concursants renuncien sense oposició als seus drets sobre els enregistraments realitzats durant el concurs i els concerts assignats.
 • En cas d’esdeveniments inesperats, la direcció es reserva el dret de posposar o cancel·lar el concurs. En cas de cancel·lació, es retornaran les taxes d’inscripció.
 • El concurs consta de tres fases: una ronda Preliminar, via vídeo i anònima; una ronda de Semifinals i una ronda Final que será presencial.

  Sol·licitud i Ronda Preliminar

 • Registrations must be sent no later than 31st August 2021.
 • Els candidats han d’emplenar el formulari de sol·licitud, disponible en aquesta pàgina web, fent clic a la icona inferior SOL·LICITA. Aquí es demanarà als candidats:

a) les dades personals de cada intèrpret (els conjunts han de posar un número de telèfon i una adreça de correu electrònic);

b) una còpia d’un document d’identitat vàlid per a cada intèrpret;

c) un breu perfil artístic del solista o del conjunt com a grup;

d) l'enllaç de l'actuació penjat a YouTube con no inclòs (unlisted). El vídeo ha de incloure un programa musical escollit lliurement amb una durada entre 10 i 15 minuts (normalment s’accepta una tolerància d’uns minuts). Pot incloure una o més obres, inclosos moviments individuals o peces extretes d’obres grans (també enregistrades en diferents ocasions);

e) el rebut de la quota d’inscripció de 50,00 € per a cada músic (es demana als conjunts que enviïn totes les taxes en una sola operació) a pagar a:

IBAN: AD12 0007 0049 0001 0373 4059
SWIFT:BINAADAD
titular del compte: HARMONIA
a: MORA BANC GRUP, SA
object of payment: Surname and Name of the candidate

 • Les comissions bancàries les paguen els candidats no s’accepten quantitats incomplertes.
 • Les inscripcions estan obertes a partir del 27 de juliol de 2021 i s’han d’enviar com a màxim el 31 d’agost de 2021.
 • En cas de retirada del candidat, la quota d’inscripció no serà reemborsable.
 • Els candidats rebran un correu electrònic amb els resultats de la fase prèvia abans del 10 de setembre de 2021. Només es publicaran al lloc web els noms dels candidats admesos a la segona fase.
 • Els candidats rebran un correu electrònic amb els resultats de la fase prèvia abans del 10 de setembre de 2021. Només es publicaran al lloc web els noms dels candidats admesos a la segona fase.

Segona fase

 
 • Les proves de Semifinals i Finals tenen lloc del 13 al 16 d’octubre de 2021 a Auditori del Centre Cultural i de Congressos Lauredià, Sant Julià de Lòria, Principat d’Andorra.
 • Els candidats seran informats per correu electrònic del dia i l’hora assignats per a la seva convocatòria. En aquesta ocasió també rebran tota la informació sobre viatges i allotjament a Sant Julià de Lòria.
 • El piano triat per a la competició és Steinway & Sons D-274. Hi haurà sales d’exercici amb pianos i teclats digitals. 
 • Tingueu en compte que el concurs no preveu el pianista acompanyant i que no preveu el canvi de pàgina, per al qual els candidats ho hauran de preveure. També us recordem que l’execució de memòria no és obligatori.

Ronda de Semifinals - del 13 al 15 d'octubre

 • Programa de lliure elecció amb una durada màxima de 25 minuts. Pot incloure una o més obres, inclosos moviments individuals o peces extretes d’obres grans. Els candidats solistes han d’interpretar com a mínim una peça per a instrument solista (sense acompanyament).
 • a
Els resultats es donaran a conèixer al final de la ronda de Semifinals. S’admetrà un màxim de 6 candidats o grups a la ronda Final.

Ronda Final - 16 Octubre a les 17:00

 
 • Els finalistes han de realitzar un programa de lliure elecció amb una durada màxima de 20 minuts, diferent del presentat a la ronda de Semifinals.
 • La ronda Final tindrà lloc en forma de concert, per tant cal vestir-se per a concerts.

Els resultats es donaran a conèixer al final de la ronda Final.

Premis

 • Els finalistes seran comunicats a les companyies internacionals de concerts per a la seva promoció artística.
 • El director artístic es reserva el dret d'assignar el premi ex aequo i dividir o modificar el valor econòmic dels premis.


TERCER PREMI
Els candidats que obtinguin el tercer major nombre de preferències del jurat guanyen el Tercer Premi amb un valor econòmic de 1.000 €.

SEGON PREMI
Els candidats que obtinguin el segon major nombre de preferències del Jurat guanyen el Segon Premi amb un valor econòmic de 2000 €.

PRIMER PREMI
Els candidats que obtinguin el major nombre de preferències, però sense la unanimitat del Jurat, guanyen el primer premi que consta de 3 concerts per un valor econòmic de 3000,00 €.

PRIMER GRAN PREMI
El Gran Premi Primer es pot atorgar amb la decisió unànime del Jurat. El premi consta de 5 concerts per un valor econòmic de 5.000,00 €.

 

 • Els premis en metàl·lic del Primer Premi o del Gran Premi Primer es distribuiran de la següent manera: la meitat del premi (50%) a la cerimònia de lliurament del premi, la resta després dels concerts de premis.
 • Els premis s’organitzaran a:

Temporada de Musica i Dansa (Andorra La Vella)
http://www.temporadamorabanc.com/en/index2.html

Real Acadèmia Catalana de les Belles Arts de Sant Jordi (Barcelona)
http://patrimoni.gencat.cat/en/collection/reial-academia-catalana-de-belles-arts-de-sant-jordi

Steinway Society de Verona en col·laboració amb el festival Trame Sonore de Màntua
https://www.oficinaocm.com

Festival Internacional de Música de Cambra Roero
https://roeroculturalevents.it

València (en definició)

 • En acceptar el premi, els guardonats garanteixen la participació en els concerts: la no cel.lebració dels concerts comportarà la pèrdua de la part restant dels diners del premi i els concerts del premi es podran assignar a altres guanyadors.
 • Es demana als guanyadors que triïn juntament amb el director artístic el repertori que interpretaran als concerts del premi.
 • Tots els concerts de premis s’organitzaran el més aviat possible, com a molt tard el desembre de 2022.
 • Els premis en metàl·lic inclouen les despeses de viatge, pensió i allotjament per arribar a als llocs de concerts.

Jurat

 • El Jurat està format per intèrprets, professors, compositors, musicòlegs, gestors artístics.

 • Les decisions del Jurat són inapel·lables. El Jurat es reserva el dret de no atorgar els premis si considera que els candidats no són mereixedors.

 • En cas que el membre del Jurat estigui relacionat amb qualsevol candidat o tingui alguna relació docent amb aquest, haurà d'abstenir-se de votar.

 • a

 • No està permès comunicar-se amb els membres del Jurat fins al final del concurs.

Miscellaneous

 • És fàcil arribar al Pincipat d'Andorra des de Barcelona (Espanya) i Tolosa de Llenguadoc (França) amb els autobusos de les empreses AndBus i DirectBus. La durada del viatge és d’unes 2 hores i mitja.

https://www.andorrabybus.com/en

https://www.andorradirectbus.es/en

 • Us recordem que porteu el passaport per creuar la frontera (per als ciutadans de la Unió Europea, el DNI també és vàlid).

 • El Principat d’Andorra és un lloc molt segur. La llengua més parlada és el català, però una gran part de la població parla francès, castellà i anglès. La moneda utilitzada és l'euro.

 • Andorra és un país de baix contagi Virus Covid gràcies a les estrictes mesures de seguretat adoptades i a la col·laboració de ciutadans i convidats. Entre aquests, l’ús obligatori de la mascareta en llocs públics. Malgrat això, per creuar la frontera és suficient tenir les mateixes certificacions sanitàries que permetin viatjar en avió.

Download PDF

Feu clic aquí per descarregar les regles