BASES DEL CONCURS

Normes generals

 • El concurs està obert a músics de tots els països que no han assolit els 35 anys en la data d'inscripció; per a conjunts es considera l'edat mitjana dels membres.
 • Els solistes i grups de cambra de duo a octet (és a dir, per a un màxim de 8 instruments) poden participar en el concurs. No s'admeten instruments electrònics, instruments amplificats, piano preparat, dos pianos.
 • Es poden realitzar transcripcions, sempre que es publiquin les peces, mentre que les versions facilitades no estan permeses.
 • No és permet la improvisació.
 • És possible realitzar moviments individuals. No és necessari l’execució de memòria.
 • Tingueu en compte que l'execució de memòria no és necessària i que l'organització no proporciona torns de pàgina.
 • Els solistes que necessitin un pianista acompanyant hauran de proporcionar-los de forma independent i a càrrec propi.
 • Els concursants es comprometen a facilitar les dades personals sol·licitades i a estar al dia del pagament de les quotes d'inscripció. La manca dels requisits bàsics pot invalidar en qualsevol moment la participació en el concurs i posteriorment el premi.
 • Els concursants renuncien sense objecció als drets dels enregistraments realitzats durant el concurs i els concerts assignats.
 • La direcció es reserva el dret d'ajornar el concurs, posposant la data de la segona fase de la competició per causa de força major. En cas de cancel·lació, es reemborsarà la quota d'inscripció.

El concurs té lloc en tres fases: la primera via vídeo, de forma anònima. La segona (semifinal) i la tercera (final) seran presencials

Fase d'aplicació i eliminació

Les inscripcions estan obertes a partir de l'1 de juliol i s'han de rebre com a molt tard el 15 d'agost de 2021.
Les inscripcions estan obertes a partir de l'1 de juliol i s'han de rebre com a molt tard el 15 d'agost de 2021. Els sol·licitants han d'enviar un correu electrònic a application@gpmlauredia.com que contingui: application@gpmlauredia.com containing:

 1. Formulari d'inscripció emplenat (el formulari estarà disponible en breu) amb l'enllaç de vídeo.
 2. Fotocòpia clarament visible d'un document d'identitat vàlid.
 3. Receipt of the registration fee.
  Còpia del pagament de la quota d'inscripció per valor de 50,00€ per a cadascun dels músics (demanem als grups de cambra que enviïn totes les taxes en una sola operació)

  La quota de registre s’ha d’abonar mitjançant transferència bancària al següent compte bancari:

  IBAN 0000 0000 0000 0000
  SWIFT 0000
  BIC 0000
  a nom de la Secretària del Concurs indicant el motiu de la COMISSIÓ SOCIAL CONCURS.

  (no s'accepten comissions bancàries als concursants i imports incomplets)

 4. El vídeo, amb una càmera fixa, sense talls i no editat, amb una opció lliure de programa de música amb una durada màxima de 12 minuts, s'ha de pujar a la plataforma YouTube.

En cas de retirada del concurs, no es reemborsarà la quota d’inscripció.

Abans del 31 d’agost candidats rebran un correu electrònic amb elresultat de la primera fase, i abans del 7 de setembre només es publicaran els noms dels candidats admesos a la segona fase, per a un màxim de 36 concursants entre solistes i grups de cambra.

Segona fase

La segona fase del concurs es celebrarà del 12 al 17 d'octubre del 2021 a l'Auditori CLAROR del Centre Cultural i de Congressos Lauredià, a Sant Julià de Lòria, al Principat d'Andorra

Els candidats seran informats per correu electrònic del dia i hora de la convocatòria.Es facilitarà tota l’ informació necessària de com arribar al Principat d’Andorra, des de Barcelona (estació de tren i terminal de l'aeroport) o des de Toulouse, també se’ls informarà de les ofertes d'allotjament a Sant Julià de Lòria.

A la seva arribada s’ha d'inscriure a la taulell d'informació del concurs instal·lada al vestíbul del Centre Cultural i de Congressos Lauredià.

 • Es pot provar el piano i l'acústica del teatre a partir de les 11:00 fins a les 21.00h del dimarts 12 d'octubre. Qualsevol altra prova haurà de ser notificada a la secretària del concurs.
 • El posicionament dels instruments a l'escenari s'ha de concertar amb els tècnics d'àudio i enregistrament de vídeo.
 • L'organització ofereix el piano del concurs Steinway& Sons D -274. Hi haurà sales d'estudi amb pianos digitals i teclats
 • Tingueu en compte que l'execució de memòria no és necessària i que l'organització no proporciona torns de pàgina.
 • Els solistes que necessitin un pianista acompanyant hauran de proporcionar-los de forma independent i a càrrec propi.
 • L'organització ofereix els camerinos entre bastidors abans de començar.
 • L'ordre de participació es dirà immediatament abans de les proves, en grups de 4.

Els retards s’han de comunicarà ràpidament a la Secretària. Els candidats que arribin injustificadament tard a la convocatòria perdran el dret a concursar i sense possibilitat de reemborsament de la quota.

Prova semifinal - del 13 al 15 d'octubre

 • Els candidats realitzen un programa de lliure elecció amb una durada màxima de 25 minuts. Els candidats solistes estan obligats a realitzar almenys una peça per a l'instrument sense acompanyament.
 • És possible realitzar moviments individuals. No és necessari l’execució de memòria.
 • Tingueu en compte que l'execució de memòria no és necessària i que l'organització no proporciona torns de pàgina.
 • El concursant haurà d’anar vestit de concert.
 • Els resultats es comunicaran al final de les proves.

Prova Final - 16 Octubre a les 17:00

 • A la prova final, els candidats realitzen un programa de lliure elecció amb un màxim de 20 minuts, diferent del que es presenta a la ronda de semifinals.
 • La prova final, seran admesos un màxim de 6 candidats (o grups), aquesta prova tindrà forma de concert per lo tant el concursant haurà d’anar vestit de concert.
 • Els resultats es donaran a conèixer al final de la prova, mentre que l'acte de lliurament de premis es celebrarà l’endemà al matí a les 11:00 hores, amb la presència de les autoritats.

Premis

Tots els finalistes seran derivats a les principals companyies internacionals de concerts per promoure’sartísticament com a concertista.
El director artístic es reserva el dret d'assignar el premi ex aequo i dividir o modificar el valor econòmic dels premis.

 • TERCER PREMI
  Els candidats que obtinguin el tercer major nombre de preferències del jurat guanyen el Tercer Premi amb un valor econòmic de 1.000 €
 • SEGON PREMI
  Els candidats que obtinguin el segon major nombre de preferències del jurat guanyen el Segon Premi amb un valor econòmic de 2000 €.
 • PRIMER PREMI
  Els candidats que obtinguin el major nombre de preferències, sense obtenir, però, la unanimitat de les preferències del jurat, guanyen el Primer Premi que consta de 3 concerts per un valor econòmic de 3.000€.
 • PRIMER GRAN PREMI
  Si el jurat decideix per unanimitat el guanyador, s'atorgarà el Primer Gran Premi que consta de 5 concerts per un valor econòmic de 5.000€.

Els premis en metàl·lic del guardonat/s del Primer Premi i del Primer Gran Premi es lliuraran de la següent manera: el 50% en l'acte de lliurament de premis, la resta en els concerts programats.

En acceptar el premi, els guanyadors es comprometen a la realització dels concerts organitzats, la falta d'assistència als concerts comportarà la pèrdua de la part restant dels diners i els concerts s’ assignaran a altres guardonats.
Els guardonats es comprometen a acordar juntament amb el director artístic el repertori musical que interpretaran en els concerts.

Tots els concerts dels guardonats, s'organitzaran el més aviat possible, com a molt tard al desembre de 2022.
Els premis en metàl·lic inclouen despeses de viatge, pensió i allotjament per arribar a on faran els concerts.

Jurat

 • El Jurat està format per músics de renom artístic, professors i musicòlegs.
 • La decisió del Jurat serà inapel·lable. El Jurat no podrà atorgar els Premis si considera que els candidats no s’ho mereixen.
 • En el cas de que les relacions didàctiques o l'afinitat de parentiu amb els candidats, els jurats s'ha d'abstenir de votar.
 • Està prohibit comunicar-se amb els membres del Jurat fins que el concurs hagi finalitzat.

Download PDF

Feu clic aquí per descarregar les regles